Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Csemegeszőlő-fajták 2.oldal >>>

                                                                        Afuz Ali
  afuz-ali.jpg

Az Afuz Ali a világ legismertebb, legnagyobb felületen termesztett, szinte hibátlan, a nemzetközi étkezési szôlô kereskedelemben is döntô hányadot képviselô fajtája. A természetes rendszerezés szerint a keleti változatcsoportba tartozik.
Számos hasonneve ismert; közülük néhány a következô:
Franciaországban - Dattier de Beyrouth, Olaszországban - Regina, Görögországban - Rosaki, Bulgáriában - Bolgár szôlô
Levele sima felületû, csupasz fonákú, vékony szövetû. Középsô levélere az elsô elágazásnál megtörik. "U" alakú vállöblét gyakran fô ér határolja.
Fürtje tetszetôs, piacos. Bogyói közömbös, de finom ízûek. Nálunk beérése sok évjáratban bizonytalan. Bôtermô. Tôlünk délebbre nem ritka a 30-40 t/ha-os termésmennyiség sem a fajtából. Nem rothad, jól szállítható. Fagyérzékeny, hosszú metszést igényel.
Magyarországon a házikertek legvédettebb, legmelegebb helyén (pl.: falak elôtt) sikerrel termeszthetô.
A keresztezéses nemesítésben szôlôpartnerként gyakran szerepel.

                                                          Italia
italia.jpg

Az Afuz Alihoz hasonlóan kedvezô az Italia csemegeszôlô-fajta megítélése is, különösen a délebbi szôlôtermesztô államokban. Pirovano olasz szôlônemesítô állította elô századunk elején a Chasselas Napoleon és a Hamburgi muskotály keresztezésével. Az Italiát sokan a csemegeszôlô nemesítés kiugró eredményének tartják.
Levele vastag szövetû a levéllemez tölcséresen összehajló. Fürtje szinte az ideális csemegeszôlô megjelenést testesíti meg. A gyönyörû bogyók muskotályos ízûek.
Hosszú tenyészidejû fajta, igen késôn érik és hazánkban beérésére még védett fekvésben sem számíthatunk minden évben. Ez az oka annak, hogy nem terjedt el a magyar szôlôtermesztésben.
A házikertben sem tartozik a legelterjedtebb fajták közé, de jó helyre, meleg, védett fekvésre, falak elé lehet belôle ültetni egy-két tôkét.

                                                    Kozma Pálné muskotály
kozma-palne-muskotaly.jpg

Az Italia és az Irsai Olivér fajták keresztezésével állították elô Kozma Pál és munkatársai.
Kicsi, vékonyszövetû levelének vállöblét gyakran ér határolja. A Csaba gyöngye után nem sokkal érik, tehát igen korán már augusztus elsô felében fogyasztható. A darazsak és madarak gyakran nagy kárt tesznek benne.
Viszonylag sûrû lombot nevel és esetenként virágai rosszul kötnek. Jó termékenyülés után fürtjei tetszetôsek. Ovális bogyói borostyán sárgára színezôdnek, kellemes muskotályos ízûek, kevés savat tartalmaznak, de néha fanyarkás mellékíz társul az ízharmóniához.
Kis termelési biztonsága miatt a házikertek fajtája marad.

                                                                         Favorit
favorit.jpg

A Favorit az államilag minôsített csemegeszôlô fô árufajták területi sorrendjében az utolsó helyet foglalja el. Szegedi Sándor és Erôs János állították elô 1950-ben a Chasselas Queen Victoria White és a Szôlôskertek királynôje muskotály keresztezésével. 1968 óta tartozik az állami minôsítést kapott fajták sorába. A házikertek kedvelt, sokfelé elôforduló fajtája.
Levele a Szôlôskertek királynôje muskotályéhoz hasonló.
Kedvezô fogadtatása és megítélése ellenére terjedését valószínûleg hibái akadályozzák: fagyérzékeny, igényes, a darazsaktól, madaraktól nehezen védhetô meg.
A kiskertekben, esetleg a kisüzemekben, ahol jobb termesztési körülmények biztosíthatók, hibái nem annyira szembetûnôek. Inkább jó tulajdonságai kerülnek elôtérbe, mint koraisága, nagy termôképessége, fürtjeinek tetszetôsége, finom íze. Értékes fajta, a fentiek értelmében telepítése elsôsorban a házikertekben indokolt.

                                                                         Boglárka
boglarka.jpg

A kecskeméti nemesítô mûhelybôl származó fajta. Szegedi Sándor és munkatársai állították elô a Génuai zamatos és a Pannónia kincse keresztezésébôl. Állami minôsítést nyert fajta, de nem terjed.
Levele nagy, megnyúlt, váll- és oldalöblei zártak, a levél széle csipkés. Igen nagy, vállas, laza fürtje van. A bogyók is nagyok kissé megnyúltak, zöldesfehér színûek, hamvasak, ropogós húsúak.
Augusztus második felében, esetleg szeptember elején érô fajta. Fagyérzékeny és rothad. A virágzáskori idôjárásra érzékeny, esetenként hiányosan termékenyül.
Terjedését hátrányos tulajdonságai akadályozzák.

                                             Anita
anita.jpg

Lubik István szôlôtermesztô állította elô keresztezéssel. Csak az egyik szülôje ismert, a Rosa menna di vacca.
Erôs, vitális tôkéin sûrû lombozatot nevel. Vastag szövetû levele sötétzöld színû, hólyagos felületû. A levél széle csipkés.
Szeptember közepén érô, rózsaszín bogyójú fajta. Fürtjei nagyok, tetszetô, piacos megjelenésûek. Partenokarpiára kissé hajlamos. Normálisan termékenyült bogyói nagyok megnyúltak. Fagyérzékeny.
Kedvezô megjelenése miatt a házikertek megbecsült fajtája lehet.


                                                        Téli muskotály

teli-muskotaly.jpgKeresztezéses nemesítéssel elôállított csemegeszôlô fajta, amit Szegedi Sándor és nemesítô munkatársai hoztak létre a Schiradzouli és a Rezsô fajták keresztezésével.
Mélyen tagolt levelû, nyitott vállöblû, de zárt oldalöblû fajta, a levélszéle csipkés.
Késôi érésû, szeptember végén, október elején fogyasztható, termése muskotályos ízû. Jó beérése, védett, meleg fekvésben biztonságos. Termése borkészítésre is felhasználható. Átlagos termôképességû, nem rothad, de a téli fagyra és a lisztharmatra érzékeny.
Kellemes íze, jó eltarthatósága a házikertek értékes, kedvelt fajtájává teszik.

                                                                              Nero
nero.jpg

Csizmazia József és Bereznai László fajtája. Szülei az Eger 2 és a Gárdonyi, tehát fajhibrid csemegeszôlô-fajta.
Levele nagy méretû, változatosan tagolt, oldalöble sekély, nyílt, vállöble széles "U" alakú. A levéllemez hullámos felületû.
Már augusztus végétôl fogyasztható, nagy fürtû, megnyúlt hamvasan kék bogyójú fûszeres zamatú fajta. Termésébôl finom, rosé bor is készíthetô. Fagytûrése, gombabetegségekkel szembeni ellenálló képessége jó. Több célú felhasználhatósága és jó tulajdonságai miatt terjedése várható.

                    

                                                        Palatina (Augusztusi muskotály)
palatina--augusztusi-muskotaly-.jpg

Kozma Pál és nemesítô munkatársai állították elô a Seyve-Villard 12375 és a Szôlôskertek királynôje muskotály keresztezésével 1966-ban. Elsônek Németországban ismerték el, a Palatina nevet is ott kapta. A házikerti termesztôk és kertbarátok körében gyorsan terjedt. Ér által határolt "U" alakú vállöble kiváló, felismerhetô fajtabélyeg.
Augusztus elsô felében zsendül és második felében szedhetô. Fürtje nagy laza, tetszetôs felépítésû. Bogyói aranysárgák, kissé megnyúltak, olvadó húsúak, finom muskotályos zamatúak.
A gombabetegségekkel szemben ellenálló, nem rothadó fajta. Fagy-és téltûrô képessége kiemelkedô.
Számos kedvezô tulajdonsága miatt terjedését reméljük még a takarásos szôlôtermesztés zónájában is.

                                                                Pölöskei muskotály
poloskei-muskotaly.jpg

Szegedi Sándor és nemesítô társai állították elô a Zala gyöngye valamint a Glória Hungariae és az Erzsébet királyné emléke szôlôfajták keresztezésébôl származó egyik magonc felhasználásával.
Levele nagy, erôsen tagolt, szép megjelenésû. A levéllemez haragoszöld, fényes.
Szeptember közepén, de nagyobb termés esetén inkább szeptember végén érô fajta. Bôtermô, túlterhelhetô. Ágas nagy fürtjei tetszetôsek. Borostyánsárga megnyúlt bogyói ropogós húsúak, muskotályos ízûek. Termésébôl bor is készíthetô.
Kedvezô tulajdonságai miatt különösen alkalmas pl. lugasok kinevelésére. A környezetkímélô szôlôtermesztés egyik értékes fajtája lehet. Kiemelkedô fagytûrô képességû, a gombabetegségeknek is jól ellenáll. Akár permetezés nélkül is termeszthetô.
Számos értékes tulajdonsága, sokoldalú felhasználhatósága alapján feltehetôen szép karrier elôtt álló fajta.

                                                                            Suzy
suzy.jpg

Ez a fajta is Szegedi Sándornak és munkatársainak nemesítési eredménye.
Az egyik szülô az Eger 2, a másik pedig a Pannónia kincse. Fajtahibrid csemegeszôlô-fajta.
Szeptember második felében érik. Fürtjei nagyok, lazák. Bogyói megnyúltak, világos színûek, szinte fehérek.
Államilag még nem minôsített fajta, de a gyûjtôk máris keresik.

                                                                            Teréz
terez.jpg

Szegedi Sándor és munkatársai állították elô az Eger 2 és az Olimpia keresztezésével. Fajhibrid csemegeszôlô-fajta.
Alig tagolt sötétzöld levelének nyele feltûnôen hosszú és lilás bemosódású.
Szeptember második felében érik, bôtermô.
Igen nagy laza fürtû, nagy, megnyúlt szép színû (pirkadt zöldessárga) bogyójú fajta.

                                                                  Glória Hungariae

Kocsis Pál állította elô a két világháború között. Szülôi az Ezeréves Magyarország emléke és a Thallóczy Lajos muskotály.
Kiterített levelének szövete vastag, bôrszerû. A levélnyél és a kacs feltûnôen hosszú és pirosas színezôdésû. Vállas, nagy fürtje laza. Bogyói zöldesfehér színûek, rágós héjúak és a rövid bogyóecset miatt peregnek.
Szeptember végén, október elején érik. Bôtermô. A számos hátrányos tulajdonsága miatt lassan a házikertekbôl is kiszorul és gyûjteményes értékû fajtává válik.

                                                                    Kocsis Irma

A Glória Hungariae fajta testvére. Az egyik legkönnyebben felismerhetô szôlôfajta, mert kacsai nemcsak a nóduszokon találhatók, hanem sok esetben az ízközbôl erednek.
Nagy, mélyen tagolt levelei is jó fajtabélyegként szolgálnak. Fürtje nagy, vállas és tömött. Kettôs hasznosítású fajta, de a borászat céljainak inkább megfelelô, mint étkezési célra.
Szeptember második felében érik, bôtermô. Fagyérzékeny és rothadékony fajta.
Kis termelési biztonsága miatt kiszorul a termesztésbôl.

                                                                     Csiri csuri

A név és a fajta eredete bizonytalan. Fôként Buda környékén jelenleg is termesztett csemegeszôlô-fajta. Egykor, de még ritkán ma is szellôs présházakban, kamrákban fürtjeit felkötözve tárolták télire.
Levele a tölgyfáéra emlékeztet, sima felületû, csipkés levélszélû. Fürtje elég nagy vállas és tömött. A bogyók borostyán színûre színezôdnek. Késôn, október elsô felében érô fajta. Termése magas savtartalmú. Sok másodtermést nevel. Jól eltartható, választékbôvítô fajta.

                                                                       Moldova
moldova.jpg

Rezisztens csemegeszőlő. Fürtje és bogyói is nagy méretűek. Liliáspiros színű, kellemes ízű. Gombabetegségekre nem érzékeny, erős vesszőjű, fagytűrése jó. Érési idő: szeptember vége

 

 

                                                       

                                 Ezeréves Magyarország emléke

A múlt század második felének közepén Mathiász János állította elô a Chasselas Queen Viktória White és a Calabriai fehér fajták keresztezésébôl. Ez volt Mathiász elsô híressé vált hibridje.
Mélyen tagolt, csupasz fonákú levelérôl, nagy vállas fürtjérôl, gömbölyû zöld színû bogyóiról könnyen felismerhetô fajta.
Szeptember második felében érik. Bôtermô. Vastag bogyóhéja rágós, magjai nagyok, kellemetlenek a fogyasztásnál. A termesztésbôl e tulajdonságok miatt szorult ki.